Què m'aporta

Integrant el segell als teus productes, ens comprometem activament a:

Auditar la presència del català i, si escau, a fer propostes de redacció dels textos que aniran a l'etiqueta.

Assistir la teva empresa en el compliment de la normativa lingüística en matèria de consum.

Aparèixer en aquest espai web del segell.

 

Disposar de materials, formacions, publicacions, etc. per incardinar la llengua catalana a la RSE de la teva empresa.

Fer difusió d'aquesta actitud proactiva i de compromís de la teva empresa a través dels nostres canals que arriben a:

Fer difusió d'aquesta actitud proactiva i de compromís de la teva empresa a través dels nostres canals que arriben a:

Els 20.000 socis que ens fan confiança. 
Les 150.000 persones que reben el nostre mailing.
Els 50.000 seguidors que tenim a Twitter.
Els 90.000 seguidors que tenim a Facebook.

“ OBJECTIU: REFORÇAR LA VISIBILITAT I PROJECCIÓ DELS PRODUCTES LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLES ”