Burricleta

Empresa nascuda al Lluçanès, per iniciativa dels emprenedors Regina Casas i Joan Sales, amb la voluntat de desenvolupar un innovador model d’ecoturisme que permeti crear una activitat turística sostenible i de qualitat aplicable a entorns naturals i rurals. Parteixen de la base que, en la societat actual, el contacte amb la natura és una necessitat cada cop més urgent.

En la seva proposta, contemplen valors intrínsecs de la (RSE), com l’accessibilitat, una actitud responsable amb el medi ambient o la prioritat de la compra dels seus productes a proveïdors i fabricants locals.