Què m'aporta

Integrant el segell als teus productes, ens comprometem activament a:

Auditar la presència del català i, si escau, a fer propostes de redacció dels textos que aniran a l'etiqueta.

Assistir la teva empresa en el compliment de la normativa lingüística en matèria de consum.

Destinar la quota aportada a projectes d'arrelament i cohesió social. 

Disposar de materials, formacions, publicacions, etc. per incardinar la llengua catalana a la RSE de la teva empresa.

Aparèixer a la web, alhora que farem difusió de la teva actitud proactiva i de compromís a través dels nostres canals i els de la Plataforma de la Llengua que junts arriben a:

Els 24.000 socis que ens fan confiança. 
Les 150.000 persones que reben el nostre mailing.
Els 33.000 seguidors a Instagram.
Els 62.000 seguidors que tenim a Twitter.
Els 96.000 seguidors que tenim a Facebook.

“ OBJECTIU: REFORÇAR LA VISIBILITAT I PROJECCIÓ DELS PRODUCTES LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLES ”