Quines són les claus d’un bon etiquetatge?

20 de juliol de 2020 | Actualitat
Català etiquetatge

L’etiquetatge dels productes és obligatori i prové directament de dos drets dels consumidors: dret a la seguretat i dret a la informació.

L’etiquetatge dels productes ha de contenir obligatòriament un tipus d’informació específica. El contingut de l’etiqueta ha de facilitar a les persones consumidores les dades sobre el producte perquè permeti fer una elecció adequada. Concretament, les obligacions en les dades que ha de contenir l’etiquetatge es divideixen en dos grans grups: els productes alimentaris i tota la resta.

Pel que fa a la informació alimentària, la posada a disposició del consumidor final per mitjà d’una etiqueta, un material d’acompanyament o qualsevol altre mitjà ha de ser precisa, clara i fàcil de comprendre pel consumidor. A més, ha d’estar disponible i accessible fàcilment en un lloc destacat i visible, llegible clarament i indeleble. Segons la norma general d’etiquetatge alimentari, l’etiqueta ha d’indicar un seguit de paràmetres.

Els productes no alimentaris, òbviament, agrupen un ventall molt ampli i variat: els electrodomèstics, els mobles, els cosmètics, els tèxtils, el calçat, els productes de neteja o les ulleres de sol. En aquest cas, les dades obligatòries de l’etiquetatge han de constar amb caràcters clars i ben visibles. Cal tenir present que si existeix normativa específica per a un producte, pot ser que l’etiqueta hagi de portar més dades. La informació bàsica per a aquests tipus de productes ha de tenir en compte, almenys, deu camps obligatoris.

No cal dir que, un producte etiquetat també en català, redobla la percepció que allò que estàs comprant sorgeix d’un àmbit geogràfic determinat, o bé que es pren seriosament la interpel·lació directa als consumidors de parla catalana, fet que li atorga genuïnitat i responsabilitat.