21 de maig, Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament

21 de maig de 2021 | Actualitat
Diversitat_Cultural_Català

L’aposta per la diversitat i pel desenvolupament és, principalment, una aposta per l’arrelament de les persones d’origen nouvingut. Cal potenciar l’arrelament social entès com el sentiment de pertinença i identitat, tant amb l’entorn més proper com amb les entitats del territori, i la llengua catalana n’és un factor clau

L’aposta per la diversitat i pel desenvolupament és, principalment, una aposta per l’arrelament de les persones d’origen nouvingut. Pel que fa a Catalunya, tot i que la nostra societat hagi viscut més d’un període d’arribada de persones d’altres indrets, és indubtable que l’onada migratòria de l’any 2000 és la que més ha transformat el país. Aquesta data, però, comença a ser llunyana, de manera que, estratègicament, cal potenciar l’arrelament social entès com el sentiment de pertinença i identitat, tant amb l’entorn més proper com amb les entitats del territori.

En aquets sentit, la llengua catalana ha de ser l’eix vertebrador i el punt de trobada de la diversitat social, ètnica i cultural de la nostra societat que permeti contribuir a l’arrelament i a la cohesió social. És per això que cal un compromís de la societat en el seu conjunt, però també dels individus en particular, per facilitar que tota la població que no té el català com a primera llengua pugui acomplir el procés d’adopció lingüística i adonar-se’n del benefici que suposa aprendre a parlar català. I és que tothom té dret a sentir com a seva la llengua catalana.

Ara bé, el català és una llengua parlada per moltes persones que la defensen conscientment però que l’abandonen en els seus hàbits lingüístics més quotidians i, sovint, ho fan davant dels potencials catalanoparlants. No cal dir que aquesta actitud menysté el rol d’aquests potencials catalanoparlants en el projecte de fer del català, també, la seva llengua comuna.

En definitiva, calen actituds que, d’una banda, ajudin els potencials catalanoparlants d’adopció a adoptar la llengua i, de l’altra, facin prendre consciència als catalanoparlants d’origen de la gran necessitat de compartir-la.