El consumidor cerca empreses socialment responsables

27 d'abril de 2020 | Actualitat

Les xifres mostren que el consumidor té en compte el català a l’hora de prioritzar les seves opcions de compra i desitja que el mercat li ofereixi més productes que incorporin el català.

Segons una enquesta recent, 4 milions de consumidors catalans consideren l’ús del català un valor afegit a les marques. Quan se’ls pregunta per les seves marques preferides i en quina llengua preferirien rebre’n la publicitat i els missatges comunicatius —xarxes socials, cartelleria, etc.—, la preferència perquè el català també hi sigui present supera el 68 % dels usuaris.

De fet, aquestes dades no ens haurien de sorprendre si tenim en compte que el català és la 27a llengua del món en pes econòmic i que, cada vegada més, el consumidor és conscient dels seus drets lingüístics i de com són tractats els consumidors de cultures europees properes amb un volum similar de parlants.

Cal tenir en compte que el català és ja una llengua pràcticament normalitzada en diferents àmbits del món socioeconòmic, sobretot els de l’entorn web. Així, per exemple, 9 dels 10 webs més consultats a Catalunya tenen una versió en català, els 9 telèfons mòbils més venuts es poden configurar en català, etc. Ara bé, és cert que encara hi ha camp per recórrer en alguns aspectes, especialment els lligats a l’etiquetatge dels productes.

Sens dubte, la presència del català a l’etiqueta aporta valors de proximitat i genuïnitat. En un univers on cada vegada més els productes manufacturats tendeixen a semblar-se —per prestacions, preu, etc.—, els valors que el producte projecti i que es detectin fàcilment a l’etiqueta seran els més ben posicionats per diferenciar-se dels seus competidors. El català, doncs, llengua d’etiqueta!