Productes amb El Segell, productes que potencien el català als espais socials més fràgils a causa del COVID-19

5 de juny de 2020 | Actualitat

Com que la quota que aportes enguany per incorporar-te a El Segell reverteix en projectes per combatre els efectes de la pandèmia per COVID-19, la teva marca passa a abraçar altres elements constitutius de l’RSE que van més enllà.

Ja vam explicar que les quotes de les empreses que incorporen El Segell, enguany, es destinaran a finançar projectes destinats a la promoció de la llengua catalana com a eina d’arrelament i cohesió social en el marc de l’actuació lingüística integral que promou la Plataforma per la Llengua en diferents territoris. Concretament, aquests projectes es desenvolupen a Ciutat Meridiana, l’Eix Besòs i en un districte de Sabadell amb el fi de donar a conèixer la llengua catalana als diferents espais públics i lúdics, especialment als llocs on acudeixen persones d’origen nouvingut i no catalanoparlants. Amb la participació activa de diverses entitats socials, culturals, educatives, sanitàries i comercials, s’impulsa la presència del català, establint així un eix vertebrador comú entre les diferents persones implicades, per aconseguir promocionar la normalització i el coneixement de la llengua que impulsa la igualtat d’oportunitats de tots els seus veïns.

Per tant, fer el pas d’incorporar El Segell com a empresa, així com adquirir-lo com a persona consumidora, no només és un gest de respecte vers el català i la diversitat lingüística, sinó també una gran passa per promoure la igualtat d’oportunitats lingüístiques de tota la nostra població. El Segell, doncs, és motor de canvi, no solament en l’àmbit lingüístic, sinó també en el social.