Productes amb El Segell, productes que potencien el català als espais socials més fràgils a causa del COVID-19

5 de juny de 2020 | Actualitat

Com que la quota que aportes enguany per incorporar-te a El Segell reverteix en projectes per combatre els efectes de la pandèmia per COVID-19, la teva marca passa a abraçar altres elements constitutius de l’RSE que van més enllà.

Ja vam explicar que les quotes de les empreses que incorporen El Segell, enguany, es destinaran a finançar projectes destinats a la promoció de la llengua catalana com a eina d’arrelament i cohesió social en el marc de l’actuació lingüística integral que promou la Plataforma per la Llengua en diferents territoris. Concretament, aquests projectes es desenvolupen a Ciutat Meridiana, l’Eix Besòs i en un districte de Sabadell amb el fi de donar a conèixer la llengua catalana als diferents espais públics i lúdics, especialment als llocs on acudeixen persones d’origen nouvingut i no catalanoparlants. Amb la participació activa de diverses entitats socials, culturals, educatives, sanitàries i comercials, s’impulsa la presència del català, establint així un eix vertebrador comú entre les diferents persones implicades, per aconseguir promocionar la normalització i el coneixement de la llengua que impulsa la igualtat d’oportunitats de tots els seus veïns.

Per tant, fer el pas d’incorporar El Segell com a empresa, així com adquirir-lo com a persona consumidora, no només és un gest de respecte vers el català i la diversitat lingüística, sinó també una gran passa per promoure la igualtat d’oportunitats lingüístiques de tota la nostra població. Find out a hookup for today 1st-online-personals. El Segell, doncs, és motor de canvi, no solament en l’àmbit lingüístic, sinó també en el social.