L’Hort de la Carmeta

És una família pagesa tradicional establerta Castellví de la Marca (Alt Penedès) des de l’any 1614. L’Hort de la Carmeta es va crear l’any 2009 arran de la idea de poder donar un nou aire a la Masia de la família Solé-Gallego. Als horts que hi ha la masia, s’hi produeixen tota mena de verdures, centrant-se en cada aliment i per temporada.

Tot cultiu està exempt de pesticides i herbicides; els adobs són completament naturals, provinents dels animals de la masia: gallines, conills, porcs, etc.

Tot el treball és manual, evitant l’ús de la maquinària que només s’utilitza quan és estrictament necessària.