L’etiquetatge dels medicaments, un escull per als drets dels consumidors

26 de març de 2021 | Actualitat
etiquetatge-medicaments

L’etiquetatge dels medicaments és un dels aspectes més importants per als consumidors, pel fet que una mala praxi pot posar en risc la salut de les persones. Per aquest motiu, així com les farmacèutiques s’encarreguen que els medicaments estiguin ben explicats, seria lògic pensar que també haurien de procurar un correcte etiquetatge

L’etiquetatge dels medicaments és un dels aspectes més importants per als consumidors, pel fet que una mala praxi pot posar en risc la salut de les persones. Per aquest motiu, així com les farmacèutiques s’encarreguen que els medicaments estiguin ben explicats i comptin amb totes les facilitats perquè els consumidors en facin un bon ús, és lògic pensar que també haurien d’encarregar-se del fet que l’etiquetatge, els prospectes i la informació fossin, per exemple, en català per la simple consideració que, d’aquesta manera, s’assegurés la plena comprensió als territoris de parla catalana, oimés quan es tracta d’un producte essencial, com és un medicament.

Ara bé, a aquesta consideració ètica se’n superposa una de caràcter normatiu: l’etiquetatge en català és un dret bàsic amb el qual compta la població de Catalunya.  A més a més, el Codi de Consum de Catalunya declara a l’article 128-1 de la Llei 22/2010: “Les informacions necessàries per al consum, […] especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat”. I, així com hi ha molts altres sectors, com poden ser les indústries lligades al tèxtil o les alimentàries, ja han començat —o bé ara o bé de fa anys—a etiquetar els seus productes, també, en català, o l’automobilística, amb la presència destacada de Tesla, que ha incorporat el català al hardware dels seus vehicles, continuem constatant com, malauradament, encara avui dia, cap empresa farmacèutica no ho ha començat a fer.

I no ho han començat a fer tot i que alguna entitat que s’ocupa de normalitzar el català ha demanat de manera repetida a diferents farmacèutiques que comencin a etiquetar en català, però, malgrat la insistència, no s’ha aconseguit cap avenç. Cal insistir que la implicació de les empreses farmacèutiques per començar a etiquetar en català és molt important per posar fi a la discriminació dels catalanoparlants en un àmbit tan essencial com és el dels medicaments.