Quin impacte té el ‘packaging’ a la venda d’un producte?

11 de gener de 2021 | Actualitat
packaging-impact

El packaging fa referència, estrictament, a l’embolcall i l’envàs d’un producte. No obstant això, s’entén també com un element important en el procés de comercialització d’un producte: pot influir en la compra o no del bé i en la diferent distribució que pot tenir al punt de venda

El packaging o embalatge fa referència, estrictament, a l’embolcall i l’envàs d’un producte. No obstant això, s’entén també com un element important en el procés de venda i comercialització d’un producte: l’embalatge pot influir en la compra o no del bé i en la diferent distribució que pot tenir al punt de venda.

Així, l’embalatge compta amb algunes funcions. En primer lloc ha de ser funcional, és a dir que protegeixi i conservi bé el producte en qüestió, ateses les seves característiques i els seus fins. A més, ha de ser econòmic, que l’elaboració de l’embalatge no generi més costos dels que hauria de generar. És important, al seu torn, que es desenvolupi en un procés ecològicament sostenible, sobretot en el context actual d’emergència climàtica. Això és que l’envàs sigui reciclable, reutilitzable, biodegradable i amb poc impacte ecològic. Per últim, ha de ser comunicador: informació clara, embalatge diferencial i, fins i tot, construcció d’una identitat pròpia.

Dit això, s’ha de tenir en compte una sèrie de consideracions pel que fa a la imatge del packaging. Visualment, els colors desenrotllen una funció clau, atès que, convencionalment, l’ús d’uns determinats colors s’associa a un tipus de producte o altre.  Per exemple, els colors càlids s’atribueixen més als productes alimentaris dolços, mentre que els més foscos o freds són més aviat per a productes salats o àcids. A més, l’etiquetatge s’hi ha d’enquadrar bé, de manera visible i proporcional, amb una tipografia adequada. El nivell tàctil també és important perquè no només comprèn el material amb què es fabrica l’embalatge, sinó que abasta el traçat, les nanses que pugui incorporar, forats, etc. Tot això ajuda a garantir una major protecció i portabilitat del producte. D’aquesta manera, el disseny de l’envàs hi està relacionat, segons la forma que tingui. Un altre aspecte que té certa rellevància és l’olor, perquè si és molt forta pot provocar rebuig al producte.

El packaging, doncs, va més enllà de la protecció del producte: el disseny, la funcionalitat i les característiques de l’embalatge poden ser cabdals per al client de cara a decantar-se per un o altre producte.