Quina és la legalitat vigent respecte a l’etiquetatge a Catalunya?

18 d'agost de 2020 | Actualitat
etiquetatge català

Tot i que el Codi de consum és una llei vigent ratificada pel TC, encara hi ha empreses que opten per incomplir la legalitat.

Ja hem explicat que, a Catalunya, la llei que regula l’etiquetatge és el Codi de consum de Catalunya. Aquesta normativa estableix que tots els productes distribuïts al mercat català han de tenir les dades obligatòries de l’etiquetatge (ingredients, dades de seguretat, data de caducitat, instruccions d’ús…) almenys en català. La vigència d’aquesta disposició legal ha estat refermada pel Tribunal Constitucional espanyol en la sentència 88/2017 i en la sentència 7/2018. Per tant, és una llei plenament vigent i d’obligat compliment.

Ara bé, paral·lelament, convivim amb una realitat jurídica que ens assenyala que el Govern i el Parlament espanyols han aprovat i segueixen aprovant centenars de disposicions que obliguen a etiquetar en castellà. Per contra, l’Estat no ha fet ni una sola disposició en el mateix sentit que obligui les empreses a etiquetar i fer les instruccions dels productes en català.

En definitiva, la responsabilitat per fer obligatori el català no ha estat assumida per l’Estat, i això ens ha conduït a un mercat on una bona part de les multinacionals es comporten de manera excepcional. És a dir, a tot el món es comporten d’una manera i, únicament a Espanya, d’una altra. Vegem-ne dos exemples. Com etiqueta Danone els seus productes a Bèlgica? Doncs en neerlandès, francès i alemany. I al Quebec? Doncs en anglès i francès? I a Estònia? Doncs en estonià, lituà i letó. I a Catalunya? Doncs en castellà i prou. Aspirina, de l’empresa Bayern, exactament igual, i Coca-Cola, també.

En definitiva, són massa les multinacionals que hivernen la seves pròpies polítiques de responsabilitat social corporativa quan es tracta d’operar al mercat català, deixant de banda milions de consumidors, un fet sense parangó que cal revertir.