Què implica el mal etiquetatge d’un producte alimentari?

23 de desembre de 2020 | Actualitat
mal-etiquetatge

L’etiquetatge d’un producte alimentari, ben visible i clar, esdevé una referència per al consumidor, però un mal etiquetatge pot comportar efectes greus tant per a aquest com per a l’empresa que el comercialitza

L’etiquetatge d’un producte alimentari, ben visible i clar, esdevé una referència per al consumidor: li pot interessar la salubritat de l’aliment, pot voler tenir clara la informació dels al·lèrgens, pot necessitar de saber-ne els nutrients, etc. Així, un mal etiquetatge pot comportar efectes greus per al consumidor, tot i que també hi ha conseqüències negatives per a l’empresa en cas d’incompliments legals. Una de les causes principals és que algun dels actors implicats en la cadena de transformació  no inclogui informació rellevant del producte o que aquesta s’acabi perdent.

 

Segons la norma, un producte alimentari ha d’indicar, entre d’altres coses, la data de caducitat o durada mínima, els ingredients, els al·lèrgens o les intoleràncies, la informació nutricional, les condicions de conservació, el lot o el grau alcohòlic en el cas de begudes alcohòliques. Aquestes dades, doncs, no només són cabdals per a saber l’estat en què es troba un producte, sinó que aporten informació d’especial rellevància a tota aquella gent que no pot ingerir certs aliments o que vulguin tenir constància de la quantitat de nutrients o ingredients. Per tant, etiquetar és un acte de gran responsabilitat per a una empresa, atès que l’omissió o el descuit d’informació pot afectar la salut de la gent. Així mateix, la responsabilitat lingüística també juga un paper fonamental en l’etiquetatge: els ciutadans han de poder consumir productes en la seva llengua, sobretot si és oficial i està tipificat per llei. Si una empresa no compleix la llei —en aquest cas, el Codi de consum de Catalunya—, també etiqueta malament, de manera incompleta.

 

De fet, l’incompliment en l’etiquetatge de dades obligatòries pot tenir repercussions greus més enllà de la reputació de la marca: des de sancions econòmiques fins a la retirada del producte en qüestió. El mal etiquetatge també té conseqüències per a l’empresa, doncs.