I les màscares, són lingüísticament responsables?

16 de novembre de 2020 | Actualitat
mascaretes català

L’ús de la màscara és important per evitar una expansió més ràpida de la Covid-19 i per reduir-ne la transmissió. Tanmateix, no totes les màscares que hi ha al mercat són qualitativament bones.

L’ús de la màscara és important per evitar una expansió més ràpida de la Covid-19 i per reduir-ne la transmissió. Tanmateix, no totes les màscares que hi ha al mercat són qualitativament bones: és cabdal que presentin una sèrie de requisits sanitaris, sigui mitjançant la marca CE (Conformitat Europea), l’especificació UNE 0065 (Normalització Espanyola) o el certificat OEKO-TEX®, proporcionat per l’Associació Internacional d’Investigació i Provació.

Ara bé, també és important que siguin lingüísticament responsables. És a dir, han de complir el Codi de Consum de Catalunya, pel qual, com a producte farmacèutic, han de ser etiquetades en català i han de respectar els drets lingüístics dels catalanoparlants i d’aquells qui en fan ús de poder ser atesos en català. Així doncs, una màscara ha de poder incloure la informació necessària en català. Si la normativa sanitària és crucial per a la venda de màscares correctament homologades, també ho ha de ser la normativa lingüística, que s’incompleix reiteradament.

A Catalunya, hi ha empreses com Opisso que, juntament amb Josep Abril, produeixen i venen màscares homologades amb el certificat OEKO-TEX® i la marca d’El Segell, com a producte lingüísticament responsable; o Graficser, que ven màscares quirúrgiques i del tipus FFP2 en català. La tònica, doncs, hauria de ser aquesta: màscares que garanteixin els principis sanitaris, que compleixin la llei i que respectin els drets lingüístics.