Organismes com l’ONU i la UNESCO promouen l’impuls de la diversitat lingüística

27 d'abril de 2020 | Actualitat

Cada vegada és més compartida la idea que cal impulsar les llengües des de tots els àmbits de l’activitat social i econòmica; fer-ho ens converteix en empresaris responsables.

Les grans institucions supranacionals com l’ONU o la UNESCO animen cada vegada més les empreses a comprometre’s socialment i les esperonen a centrar-se en aspectes no econòmicament convencionals. Aquestes noves pautes globals incideixen en les mentalitats i els hàbits de les persones. I, com a consumidors, això es tradueix en el fet que cerquem indicadors de la responsabilitat social de les empreses i els productes i serveis que ofereixen.

Un dels objectius que l’ONU, emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), s’ha proposat assolir en aquesta primera meitat del segle XXI és el respecte per la diversitat lingüística. Així doncs, el desenvolupament econòmic sostenible i la projecció de la llengua històrica d’un territori són les dues cares de la mateixa moneda. A més a més, la mirada que s’està conformant és de llarg abast: el respecte lingüístic no és només iniciativa i responsabilitat d’aquelles persones físiques i jurídiques originàries del territori, sinó que és entesa com una manera de fer genuïna de l’empresariat, indiferentment de l’origen de l’empresa.

En sintonia amb aquests valors que cada vegada veurem més presents en la nostra societat, el Segell facilita la distinció dels productes que són lingüísticament responsables, i ajuda les persones consumidores a orientar les seves preferències d’elecció. A més a més, el Segell no solament remet a aquest distintiu visual, sinó que a través del web elsegell.cat també desplega un corpus d’informació i un diàleg constant entre empresa i consumidor que visibilitza les empreses que operen amb aquests valors i consciencia aquelles que encara no ho fan.