empreses amb valor

Vivim un moment d'importants transformacions a nivell social, econòmic i tecnològic. Aquest nou escenari ofereix grans oportunitats per a les marques que millor interpreten i anticipen els canvis i hi responen més ràpidament.
El repte avui no consisteix únicament a generar transaccions, sinó a construir i mantenir relacions. 

L'ús del català de manera conscient com a llengua pròpia del país, posiciona a l'empresa respecte del seu entorn i dels seus públics amb un valor afegit de prestigi, qualitat i bon servei. Com en altres àmbits, les empreses més dinàmiques i adaptables al mercat són les que s'adeqüen més bé al consumidor de parla catalana. Volem que la teva empresa en sigui una.

Què aporto

Per gaudir de tots els beneficis del segell, cal fer una aportació econòmica anual. La quantia aportada va adreçada al manteniment i la millora del segell i a projectes orientats a l'impuls de la llengua catalana.

Les quotes les dividim en quatre categories: microempresa, empresa petita, empresa mitjana o gran empresa. La quantitat econòmica que indiquem és la mínima per poder gaudir, durant un any, del segell.  Aquelles empreses que vulguin aportar una quantia major, ho poden fer.

Microempresa: menys de 10 treballadors i un volum de facturació anual inferior als 2 milions d’euros o un actiu total inferior als 2 milions d’euros. QUOTA ANUAL DE 100 €.

Empresa petita: màxim de 49 treballadors i un volum de facturació o total d'actiu inferior als 10 milions d'euros. QUOTA ANUAL DE 200 €.

Empresa mitjana: menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior als 50 milions d' euros o un actiu menor als 43 milions d'euros. QUOTA ANUAL DE 500 €.

Gran empresa: més de 250 treballadors. QUOTA ANUAL DE 1.000 €.

“ OBJECTIU: REFORÇAR LA VISIBILITAT I PROJECCIÓ DELS PRODUCTES LINGÜÍSTICAMENT RESPONSABLES ”