Com interpretar els símbols de les etiquetes?

22 de febrer de 2021 | Actualitat
simbol-etiqueta

A les etiquetes dels aliments hi apareixen tota mena de símbols, però no tots en coneixem els significats i això ens pot fer ballar el cap a l’hora de comprar. Podem agrupar-los en dos grups: els que ens indiquen les propietats alimentàries i els relatius a la sostenibilitat i responsabilitat del producte.

Si parem atenció a les etiquetes dels aliments que comprem, podrem adonar-nos que hi apareixen tota mena de símbols. Tanmateix, no tots en coneixem els significats i això ens pot fer ballar el cap a l’hora d’interpretar-los. Com veurem a continuació, podem agrupar-los en dos grans grups: aquells que ens indiquen qüestions referents a les propietats alimentàries del producte; i aquells que fan referència a qüestions relatives a la sostenibilitat i la responsabilitat del producte.

Per exemple, uns dels símbols més habituals són els que marquen els productes aptes per a celíacs. No obstant això, dins d’aquest primer grup podem diferenciar entre dos tipus de símbols:

  1. «Controlat per FACE»(Federació d’Associacions de Celíacs): assegura que el producte respecta els requisits establerts per la FACE pel que fa als nivells de gluten admesos pels celíacs.
  2. «Sistema de Llicència Europeu ELS»: garanteix que el producte conté uns nivells de gluten inferiors a 20 ppmm. A més a més, aquest símbol va acompanyat pel número de registre concedit per l’AOECS (Societat d’Associacions de Celíacs d’Europa).

A part del gluten, hi ha molts altres aliments que causen al·lèrgies o intoleràncies, com per exemple: l’ou, el marisc, el peix, els fruits secs, la llet i els derivats, etc. Tots aquests al·lèrgens també apareixen  explícitament en l’etiquetatge dels productes alimentaris —fins i tot de manera preventiva, quan només són susceptibles de contenir-ne «traces»—.

Un altre símbol freqüent —creat per la Comissió Europea— és el que marca els productes ecològics. A vegades, aquest símbol apareix acompanyat del segell d’agricultura ecològica —regulat per les comunitats autònomes—. En qualsevol cas, ambdós indiquen que el producte s’ha elaborat en un Estat membre de la UE i garanteix que:

  • S’ha produït de manera sostenible, fent servir recursos locals.
  • Respecta les normes orgàniques, de salut i de protecció del consumidor.
  • En la seva producció, s’ha tingut cura del benestar dels animals i del medi ambient.
  • No s’han fet servir elements modificats genèticament.
  • S’ha limitat l’ús de pesticides, fertilitzants, antibiòtics, additius alimentaris i d’altres productes químics.

Molt sovint podem trobar, també, un punt verd amb dues fletxes encaixades, el qual ens indica que l’empresa en qüestió pertany al «Sistema Integrat de Gestió d’Envasos» i que compleix les normatives de gestió de residus. Gairebé de la mateixa manera, el triangle de fletxes verdes, ens indica que l’envàs és reciclable. Endemés, en la mateixa línia, podem trobar el símbol d’una persona llençant residus a una paperera. En aquest cas, el símbol pretén il·lustrar la importància de dipositar els envasos al contenidor adequat. Altrament, el símbol de la forquilla i la copa ens indica que el material del qual està fet l’envàs, és apte per estar en contacte amb aliments.

Per acabar d’esmentar els símbols més freqüents en l’etiquetatge de productes alimentaris, podem trobar diversos triangles de fletxes amb números i lletres, els quals fan referència al tipus de plàstic que s’ha fet servir en l’envàs en qüestió.